Sovellukset

01/07/2016
Suositellut perussovellukset
Talous-Baron »

mm. reskontrat ja ostolaskujen sähköinen käsittely sekä hyväksyminen ja kirjanpito

Lasku-Baron »

maksukehotukset, korko- ja hyvityslaskut

Kassa-Baron »

kassatapahtumat ja myyntihistoria

Monipankki »

ulkopuolisen aineiston lähetykseen ja siirtoon

Mukana tulevat mm. rekisterit, tuonti- ja vientityökalut sekä editorit
  • Sovelluskohtaiset asetukset
  • Asiakasrekisteri
  • Tuoterekisteri, tuotteen monitasorakenteella
  • Tulostuspohjien ja raporttien kopiointi- ja muokkaustyökalut
  • CSV- ja TXT-tiedostomuotoisten asiakas- ja tuoterekisterien tuonti ja vienti MS Exceliin
  • Kaikki rekisterit, tulostuspohjat ja raportit ovat käyttäjien yhteiskäytössä