03/03/2015

Talous-Baron

Talous-Baron – automatisoi liiketoiminnan taloushallintoa

Talous-Baronilla hoituvat helposti ja joustavasti niin budjetointi, laskutus ja viennit reskontriin kuin liikekirjanpito ja pankkiliikennekin. Kirjanpidon aineisto syntyy ilman lisätyötä Talous-Baronin automatiikan sekä rekisteriasetuksien ansiosta.

Yhden kirjauksen periaate

NetBaron Aurinkopalvelu®-sovellusperhe toimii yhden kirjauksen periaatteella ja tiedot ovat helposti hyödynnettävissä eri sovellusten välillä. Näin tarjouspyynnöstä on helppo tehdä tarjous, tilaus, lasku ja kirjanpidon tapahtuma automaattisesti.

Automatisoi maksuaineistojen käsittely

Pankkiyhteyksien avulla on mahdollista hakea ja kirjata maksusuorituksia automaattisesti reskontrista aina kirjanpitoon asti. Talous-Baron antaa myös reaaliaikaista tietoa organisaation kassavirrasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Pankkiaineistot noudetaan arkiaamuisin ja kohdistetaan myynti- ja ostoreskontran laskuille automaattisesti ja tositteet tehdään kirjanpitoon asti automaattisesti ilman lisätyötä vaikka taloushallinnon henkilö olisi lomalla, poissa tai ei olisi kirjautunut sinä päivänä järjestelmään ollenkaan. NetBaron -pankkijärjestelmä tekee aina töitä automaattisesti vaikka kukaan ei ole edes paikalla tai kirjautunut järjestelmään. Pankkitapahtuminen otot, panot, lainan lyhennykset, korot jne. joita ei ole tehty järjestelmän kautta voidaan käsitellä sähköisen pankkitiliotteen käsittelyn kautta lähes automaattisesti. Sähköisen tiliotteen automaattinen käsittely on itsestään oppiva ja muistaa edellisen vastaavan tapahtuman perusteella tiliöintitiedot ja ehdottaa sitä tiliotteen käsittelijälle. Myös luottokorttitapahtumien jako pääomaosuuteen ja luottokorttiprovisioon jaetaan automaattisesti, joka nopeuttaa huomattavasti pankkitiliotteen käsittelyä.

Viranomaisilmoitukset sähköisesti

Alv-laskelmat, kausi- ja vuosiveroilmoitukset sekä muut viranomaisilmoitukset voidaan myös tehdä sähköisesti. Laskutus, myynti- ja ostoreskontra sekä monipankki ovat itsenäisiä sovelluksia, joita voidaan käyttää myös perinteisten kirjanpito-ohjelmien täydentävänä osana tai laajennuksena sähköiseksi taloushallinnoksi.

Ominaisuuksia
 • Täyttää Suomen ja EU:n sekä SEPA asettamat laskua koskevat vaatimukset
 • Kirjurituotteen ja YTJ:n tilikartat sekä monipuoliset tilikarttojen tuonti- ja muokkausominaisuudet
 • Vasta- ja ALV-tilien automaattiset oletukset
 • Automaattinen kirjanpito osto- ja myyntireskontran tapahtumista tai tapahtumien siirto eräajona
 • Tositteen ja vientiselitteen kirjaukset myös reskontrista
 • Yrityskohtaiset asiakas-, tuote-, kustannuspaikka- ja tilikarttarekisterit
 • Rekistereiden tuonti, vienti ja päivitys
 • Lasku- ja tilikausikohtaiset liitetiedostot
 • Perus- ja päiväkirjaraportit
 • Finanssialan Keskusliiton mukaiset sähköiset tiedonsiirtomuodot (Finvoice, LMP, LUM, TS, TITO, C2B, XML jne.)
 • Valuuttatuki ja kaikkien valuuttakurssien automaattinen päivitys joka päivä Euroopan keskuspankilta EKP:lta
 • Maksusuoritusten valuuttaerojen, huomautuskulujen, korkojen ja kassa-alennusten kirjaus sekä tiliöinti automaattisesti reskontrissa
 • Verkkolasku
 • Rahoitusyhtiötuki myyntisaataville esim. Finvoice-verkkolaskumuodossa lähetys Nordea-rahoitukselle
 • Erittelykohteet mahdollistavat erillisten kirjaussummien seurannan ohjelmassa, ja niiden tuonnin automaattisesti tase-erittelyille. Kirjanpidon rivin erittelykohdetietoja voi muokata myös lukituilla kirjanpidon kausilla. 
 • Jaksotustyökalulla voidaan jaksottaa järjestelmässä olevat myynti- ja ostolaskut kirjanpitoon halutulle aikajaksolle. Jaksotus tapahtuu suoraan laskulta, myös muistiotositteita ja tiliotteita voidaan jaksottaa samalla tavoin. 
  • Jaksotuksen toiminnallisuus on samanlainen kaikissa sovelluksissa
  • Tiliotteella jaksotus tehdään rivikohtaisesti, koko tiliotetta ei viedä jaksotettavaksi.
  • Jaksotus toimii yli tilikausien, mutta tulevien tilikausien tulee olla luotuna. 
Ostoreskontra
 • Ostolaskujen syöttö automaattisesti sähköisestä verkkolaskusta, skannauspalvelusta, manuaalisesti tai viivakoodista
 • Järjestelmä lähettää viestiä tarkastajille ja hyväksyjille ostolaskuista, joiden eräpäivä on lähestymässä, mutta niitä ei ole vielä tarkastettu tai hyväksytty
 • Organisaatio voi itse valita mitkä tiedot ostolaskuilla vaaditaan missäkin ostolaskun käsittelyvaiheessa. Voidaan myös valita, mitä tietoja järjestelmä muistuttaa käyttäjää antamaan.
 • Skannattujen paperilaskujen liitämismahdollisuus laskukohtaisesti (kuitit, tilaukset, tarjoukset yms.)
 • Verkkolaskuoperaattorin skannausjärjestelmäpalvelun kautta kirjeessä tulleet paperiset ostolaskut muunnetaan verkkolaskuiksi ja pdf-kuvaksi
 • Ostolaskujen sähköinen tarkastusjärjestelmä eri toimipisteiden välillä
 • Ostolaskuja voidaan hakea niille annetusta sisäisestä tiedosta, jolloin ostolaskuja on helppo merkitä käsiteltäväksi myöhemmin, esimerkiksi jälleenlaskutusta tai reklamaatiota varten.
 • Sama ominaisuus on lisätty myös myyntilaskuille.
 • Maksuaineiston ja virtuaaliviivakoodin luonti
 • Suoritusten manuaalinen ja automaattinen kuittaus
 • Päivä- ja pääkirja, lasku, yms. raportit (n. 20 kpl)
 • Tuonti- ja vientitoiminnolla voidaan siirtää tietoja muiden sovellusten tietokantojen välillä, esimerkiksi LMP-aineisto voidaan viedä pankkiyhteysohjelmaan tai konekielinen tiliote (TITO) voidaan tuoda ostoreskontraan.
Myyntireskontra
 • Lasku- ja viitenumeron sekä pankkiviivakoodin automaattinen muodostaminen
 • Suoritusten ja viitesuoritusten automaattinen tai manuaalinen kirjaus
 • Tulostukset verkkolaskuna, PDF-tiedostoon tai paperille
 • Sähköiset välityskanavat: laskuoperaattorit, pankit tai sähköposti
 • Automaattinen viitesuoritusten kirjaus
 • Korko- ja hyvityslaskut
 • Automaattinen eräajolaskutus esim. vastikkeille ja vuokrille
 • Liitetiedostomahdollisuus laskukohtaisesti (kuitit, tilaukset, tarjoukset yms.)
 • Päivä- ja pääkirja, lasku, yms. raportit (n. 25 kpl)
Liikekirjanpito
 • Nopea käsitositteen syöttötapa
 • Tiliotteen sähköinen käsittely, tiliöinti ja oppimisautomatiikka
 • Täydellinen näppäimistö- ja hiirisyöttötuki
 • Tilikauden pituuden muutokset
 • Rajaton tositenumerolaskureiden määrä
 • Budjetti
 • Tilinpäätösasiakirjat, tase-erittelymallit ja muokkausmahdollisuus
 • Muut kirjanpidon normaalit ominaisuudet
 • Monipuoliset raportit (> 130 kpl) mm. päivä- ja pääkirja, tase-erittely sekä tulos- ja kassavirtalaskelma
 • Sähköiset viranomaisilmoitukset
Pankkiyhteydet
 • Pankkiyhteydet integroidusti
 • Viite- ja maksuaineistojen sekä tiliotteiden lähetys sekä vastaanotto automaattisesti
 • Automaattiset kohdistukset ja tiliöinnit maksusuorituksiin.
 • Myös ulkopuolisissa järjestelmissä tehtyjen aineistojen käsittely Monipankki-sovelluksella mm. viite-, koti- ja ulkomaan, palkanmaksuaineistoja, Finvoice-verkkolaskuja ja tiliotteita lähetykseen sekä vastaanottoon.

Lue artikkeli: Seuraatko tunnuslukuja, yrittäjä?

Tilaa testitunnukset