25/03/2015

Tilitoimisto Ordent Oy

NetBaron® taloushallinnon sovellusten avulla olemme voineet jakaa työt joustavasti asiakkaan ja tilitoimistomme kesken.

logo ordent
Toimiala

Tilitoimisto


Ordent Oy on Keravalla toimiva Taloushallintoliitto ry:n auktorisoima tilitoimisto, jonka asiakaskunta koostuu PK-sektorin yrityksistä, aina yhden hengen pienyrityksistä lähtien.

Yritys siirtyi NetBaronin käyttöön keväällä 2005 ja aloitti sovittujen asiakkaidensa myynti- ja ostoreskontran sekä laskutuksen hoitamisen uusilla sovelluksilla.

Tilitoimistomme valttikortti on hyvä asiakaspalvelu ja asiakkaan etuja hyödyntävien ratkaisujen löytäminen. Olemme saanet lisäarvoa toimintaamme NetBaronin käyttöönoton myötä ja onnistuneet hyödyntämään sen tuomat edut tehokkaasti myös asiakasrajapinnassamme. NetBaronin taloushallinnon sovellusten avulla olemme voineet jakaa työt joustavasti asiakkaan ja tilitoimistomme kesken, kertoo toimistopäällikkö Jari Hautakangas Tilitoimisto Ordentista.

Hyvänä esimerkkinä on laskutus, jonka asiakas tekee itse, mutta me hoidamme samassa tietokannassa myyntireskontran, jota asiakas pääsee tutkimaan ja seuraamaan. Vastaavasti ostoreskontrassa asiakas voi tarkastella tietokantaan tallennettuja tietoja esim. laskun skannattua PDF-tiedostoa ja tarvittaessa tulostaa laskun itselleen.

Joustava työnjako on mahdollistunut tekniikan kehityksen myötä ja Internet-selainpohjaisten sovelluksien ansiosta tieto liikkuu lähes reaaliaikaisesti. Asiakkaan ei enää tarvitse toimittaa toimistollemme erikseen paperille tulostettuja tositteita reskontrista, vaan me voimme tilitoimistona tulostaa ne itse. Tämä on todella merkittävä etu sekä meille että asiakkaallemme, toteaa Jari Hautakangas.

Joustavat Internet-selainpohjaiset NetBaronin taloushallinnon sovellukset ovat vastanneet täysin odotuksiamme. Sovelluksien toimivuus Internetissä ei ole ollut ongelma vaan käyttäjien kannalta etu. NetBaron on aito suomalaisten tekemä ohjelmisto, jonka kehittämiseen olemme itsekin päässet taloushallinnon ammattilaisina vaikuttamaan. Näin loppukäyttäjän näkökulmasta annamme sille suuren painoarvon, korostaa Jari Hautakangas.