Netbaron Solutions ja W3 Group Finland yhteistyöhön

Integraatioiden erikoisosaaja W3 Group Finland ja Netbaron Solutions ovat sopineet yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on entisestään parantaa NetBaron®-sovellusten integrointimahdollisuuksia ja rajapintoja, joilla erilliset palvelut ja sovellukset voidaan yhdistää toisiinsa. Integraatioratkaisut vähentävät huomattavasti tarvittavan manuaalisen työn määrää. Ensimmäinen yhteistyöprojekti on uusi NetBaron-huoltoportaali, jonka avulla tilaukset siirtyvät automaattisesti WWW-sivuilta Huolto-Baroniin.

NetBaron® tukee Rakennusalan uutta tiedonantovelvollisuutta

Rakennusalan uudet tiedonantovelvollisuudet astuvat voimaan 1.7.2014. Tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Rakennustyömaan päätoteuttajalla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Lisätietoja Verohallinnon sivuilla. NetBaroniin on lisätty uutena ominaisuutena mahdollisuus muodostaa verottajalle sen vaatimat urakkailmoitus ja työntekijäilmoitus. Lisätiedot ja hintatiedustelut