NetBaron® tukee Rakennusalan uutta tiedonantovelvollisuutta

Rakennusalan uudet tiedonantovelvollisuudet astuvat voimaan 1.7.2014. Tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Rakennustyömaan päätoteuttajalla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Lisätietoja Verohallinnon sivuilla.

NetBaroniin on lisätty uutena ominaisuutena mahdollisuus muodostaa verottajalle sen vaatimat urakkailmoitus ja työntekijäilmoitus.

Lisätiedot ja hintatiedustelut