15/04/2015

Tilinpäätöspaketti

Tilinpäätös ja erittelymallit on toteutettu Taloushallintoliiton tilinpäätösmallin (osakeyhtiön esimerkki) pohjalta.

 
Taloushallintoliiton mallin pohjalta tehdyt omat tilinpäätös ja erittelyt voidaan tallentaa uudella nimellä ja muuttaa omaan yrityksen yhtiömuotoon. Nämä aktiivisessa tilassa olevat omat mallit siirtyvät automaattisesti seuraavalle uudelle luotavalle tilikaudelle tilinpäätösmallipohjiksi. Tämä helpottaa huomattavasti ylläpitotyötä, kun samoja muutoksia ei tarvitse tehdä vuosittain uudestaan.

Moniyrityskäytössä mm. tilitoimisto voi siirtää muokkaamansa asiakirjan mallit haluamaansa yritykseen ja organisaatioon ilman lisätyötä, tällä helpotetaan entisestään asiakirjojen ylläpitoa tilinpäätöstilanteessa, kun teet useita tilinpäätöksiä järjestelmässä eri yrityksissä tai organisaatioissa.

Kaikki tiedot tilipäätösasiakirjoihin haetaan automaattisesti luotujen kaavamallien pohjalta. Oletuskaavat ovat muokattavissa kaavaeditorin avulla organisaatio- ja kaavakohtaisesti.

Tilinpäätöspaketista on saatavissa konserni- tai tilitoimistotyyppinen kertahinnoittelumalli. Tällä vaihtoehdolla voidaan kerralla hankkia tilinpäätöspaketti halutulle määrälle organisaatioita.

Tilinpäätösasiakirjojen sisältö ja muokkausmahdollisuudet
  • Toimintakertomus
  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Rahoituslaskelma
  • Liitetiedot
  • Luettelo käytetyistä kirjanpidonkirjoista
  • Tositelajit, käytetyt tililuettelo ja säilytystapa
  • Avoimet myynti- ja ostolaskuluettelot
  • Tilinpäätösmerkinnät ja allekirjoitukset
  • Tase-erittely kokonaisuudessaan

Tilaa testitunnukset