Seuraatko tunnuslukuja, yrittäjä?

Tunnuslukujen seuraaminen auttaa kehittämään yrityksen liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Tässä artikkelissa käydään läpi mitä tunnuslukuja kannattaa seurata, mitä ne kertovat ja miten niiden tarkastelu on helppo toteuttaa NetBaron Aurinkopalvelu® -sovelluskokonaisuuden avulla.

Seuraa ainakin näitä tunnuslukuja

Yleisimmin seurattavia yrityksen tunnuslukuja ovat

liikevaihdon muutokset

kannattavuus

vakaavaraisuus

maksuvalmius

Liikevaihdon muutokset kertovat yrityksen myynnin kehittymisestä

Liikevaihdon kasvuprosentilla mitataan yrityksen myyntimenestystä. Se kuvaa nykyisen tilikauden myynnin muutosta verrattuna edelliseen tilikauteen.

Liikevaihdon kasvuprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla:

Liikevaihdon kasvu-% = 100 * [ liikevaihto (12 kk) – edellinen liikevaihto (12 kk) ] / edellinen liikevaihto (12 kk)

Onko liiketoiminta kannattavaa vai ei?

Kannattavuudesta kertovia tunnuslukuja ovat mm. liiketulosprosentti, oman pääoman tuottoprosentti ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti.

  • Liiketulosprosentti näyttää kuinka paljon tuotoista jää kulujen jälkeen tulosta. Yli 10% liiketulosprosenttia pidetään hyvänä ja alle 5% heikkona.
  • Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) kertoo montako prosenttia tuottoa yritys tuotti suhteutettuna omaan pääomaan (näkyy taseessa). Oman pääoman tuottoprosentti on hyvä jos se on vähintään 20% ja alle 10% on heikko.
  • Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) kuvaa sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on hyvä, jos se on vähintään 15% ja heikko jos se jää alle 5%.

Vakaavaraisuus kertoo miten rahat riittää pitkällä aikavälillä

Vakaavarainen yritys selviytyy rahoituksellisista velvoitteistaan, kuten lainojen lyhennyksistä ja koroista. Mikäli kannattavuus on liian heikko tai velkaantuneisuus liian suurta, näyttäytyy se vakaavaraisuuden tunnusluvuissa. Nämä tunnusluvut jakaantuvat kahteen eri kategoriaan, staattisiin eli rahoitusrakennetta mittaaviin tunnuslukuihin (omavaraisuusaste-%, nettovelkaisuusaste-% ja suhteellinen velkaantuneisuus-%) sekä dynaamisiin, rahoituksen riittävyyttä mittaaviin tunnuslukuihin.

Maksuvalmius kertoo selvitäänkö laskuista lyhyellä aikavälillä

Maksuvalmiuden ja kassavirran seuraaminen on tärkeää, sillä nämä luvut kertovat yrityksen kyvystä selvitä lyhyen aikavälin juoksevista kuluista kuten palkoista ja veroista. Kassavirtaraportti auttaa tilanteen seuraamisen lisäksi ennakoimaan tulevaa kassavirtaa, jotta maksuvalmius pysyy hyvällä tasolla ja tarvittavat korjausliikkeet ennätetään tehdä ajoissa.

Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa seuraamaan tunnuslukuja

NetBaron Aurinkopalvelu® -toiminnanohjausjärjestelmässä tarvittavat tunnusluvut löytyvät hetkessä dashboardilta ja lukujen seuraaminen sekä tulevan ennakointi on helppoa. Dashboard on muokattava tehtävälista, jonne kootaan tiedot kaikista halutuista sovelluksista. Tietojen luotettava ja reaaliaikainen kokoaminen käy automaattisesti, kun myynninohjaus, toiminnanohjaus ja taloushallinto ovat samassa järjestelmässä. Voit seurata dashboardilta juuri niitä tunnuslukuja mitä haluat ja säätää seurattavat tavoitearvot yrityksellesi sopivalle tasolle.

toiminnanohjaus, myynninohjaus, taloushallinto, erp, crm, tunnuslukuja, yrityksen tunnusluvut

Dashboardin tehtävälista koostuu näkymästä, johon tuodaan halutut raporttikortit niistä NetBaron Aurinkopalvelun® sovelluksista, joita on oleellista tarkastella. Käyttäjänä valitset itse, mitkä tiedot haluat tehtävälistalle tarkasteltaviksi. Näkymä on porautuva, joten tarvittaessa päästään siirtymään myös alkuperäisiin tietoihin.

Saat seurattua samassa näkymässä yhtä aikaa esimerkiksi yrityksen tulosta kuukausittain ja tilikausittain, kassavirtaa, maksuvalmiutta, liikevaihtoa sekä pankkitilien saldoa. Kaikista raporteista saadaan muodostettua kaavioita palkki-, viiva- tai piirakkamuodossa, yrityksen omissa brändiväreissä. Kuva-ominaisuudella kaaviot saadaan kuvamuotoon ja vietyä siten kätevästi Powerpointiin tai muuhun esitykseen.

Tunnuslukujen ja muun taloushallinnan lisäksi dashboardilta saa tarkasteltua yrityksen tilannetta haluttujen myynnin- tai toiminnanohjauksen sovellusten osalta. Näkymässä voidaan esimerkiksi tarkastella tarjouksien, tarjouspyyntöjen, myyntien, ajopäiväkirjojen sekä matkalaskujen tilannetta tai tehdä reaaliaikaista työajan seurantaa. Dashboardin näkymä on täysin muokattavissa olemassa olevien kaavastojen ja toimintojen puitteissa yrityksen tarpeiden mukaan.

NetBaron Aurinkopalvelu® auttaa yritystäsi menestymään

Yrityksen menestyksen ja kasvun edellytyksenä on, että talous on hallinnassa ja päättäjillä on käsissään reaaliaikaista tietoa yrityksen tilanteesta. NetBaron Aurinkopalvelu® auttaa tarkastelemaan yrityksen tärkeitä tunnuslukuja, kuten liikevaihdon muutoksia, kannattavuutta, vakaavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Automaatio tuo kaiken tarvittavan tiedon yhteen paikkaan, kun myynninohjaus, toiminnanohjaus ja taloushallinto tehdään samassa järjestelmässä.

Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisen NetBaron Aurinkopalvelu® -ohjelmistoperheen, jonka älykkäät automaatiot yksinkertaistavat monimutkaisia prosesseja ja helpottavat arjen työtä. Tuloksena on toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta.

NetBaron Aurinkopalvelu® on sovellusperhe, joka sisältää yli 20 eri sovellusta. Tämä mahdollistaa tiedonkulun yhden kirjauksen periaatteella kotisivulomakkeelta sähköiseen tilintarkastukseen asti. 

Yksinkertaista arkeasi ja vähennä turhia, aikaa vieviä työvaiheita siirtymällä NetBaron Aurinkopalveluun®. Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään.

Ratkaisumme sinulle.

Lue myös miten saadaan tehdyt työtunnit helposti laskutukseen ja palkanmaksuun ja kuinka sähköinen ajopäiväkirja säästää rahaa yrittäjälle.

Varaa ilmainen tarvekartoitus joko etänä tai yrityksessäsi

 

toiminnanohjaus, myynninohjaus, taloushallinto, tunnuslukuja, yrityksen