Miksi yritykselle kannattaa hankkia toiminnanohjausjärjestelmä?

toiminnanohjausjärjestelmä, toiminnanohjaus, erp, kotimainen erp

Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus on tuoda kaikki yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellinen tieto yhteen järjestelmään henkilöstön saataville. Tässä artikkelissa käydään läpi sähköisen toiminnanohjauksen hyötyjä ja kerrotaan milloin olisi oikea aika tehostaa liiketoimintaa hankkimalla kokonaisvaltainen NetBaron Aurinkopalvelu® -toiminnanohjausjärjestelmä.

Toiminnanohjausjärjestelmä selkeyttää yrityksen tiedonhallintaa

On hyvin tyypillistä, että yrityksessä käytetään useita eri järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Tällöin tietojen löytämiseen, koontiin ja raportoimiseen kuluu paljon turhaa työaikaa. Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tuo kaikki yrityksen tarvitsemat tiedot yhteen järjestelmään useamman henkilön tarkasteltavaksi. Näin pääsy tietoihin on nopeaa ja henkilöstön työaikaa vapautuu tietojen etsimisestä muuhun tehokkaaseen työskentelyyn.

Yrityksen toiminnan kasvaessa on tärkeää saada tieto luotettavasti ja nopeasti koko henkilökunnan käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tulee tällöin ajankohtaiseksi.

Toiminnanohjausjärjestelmällä tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä

Työntekijät käyttävät työaikansa tehokkaasti, kun kaikki tarvittavat tiedot löytyvät järjestelmästä nopeasti ilman lisätyötä. Aikaa vapautuu mm. asiakaspalveluun, myyntityöhön ja muun toiminnan kehittämiseen. Tämän ansiosta työhyvinvointi ja toiminnan laatu sekä yrityksen kannattavuus paranee. Parhaimmassa tapauksessa NetBaron Aurinkopalvelu® säästää yrityksellenne aikaa eli rahaa jopa yhden henkilötyövuoden verran vuodessa.

Henkilöstömäärän kasvaessa hyvä toiminnanohjausjärjestelmä estää inhimillisten tapahtumien syntymistä, mikä puolestaan parantaa työilmapiiriä ja toiminnan laatua.

toiminnanohjausjärjestelmä, sähköinen toiminnanohjaus, myynninohjaus, kotimainen, erp, crm,

Missä vaiheessa yrityksen kannattaa siirtyä sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään?

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on silloin ajankohtaista, kun yrityksen arjessa toistuvat seuraavat tilanteet:

  • Tietoa on paljon, mutta se on pirstaloituneena useaan eri järjestelmään ja paikkaan sekä tietojen saanti ja käsittely on hankalaa.
  • Tarvittava tieto ei ole henkilöstön saatavilla riittävän nopeasti.
  • Usean eri järjestelmän käyttö ja perehdytys vie liikaa aikaa.
  • Asiakkaalle tarkoitettu aika kuluu tietojen etsimiseen, ei asiakaspalveluun.
  • Raporttien koonti useasta järjestelmästä on vaivalloista ja työlästä.
  • Manuaalisia kirjauksia joudutaan tekemään tehtävistä, jotka voitaisiin hoitaa kokonaan automaatiolla.

NetBaron Aurinkopalvelu® yhdistää toiminnanohjausjärjestelmään myös myynninohjauksen ja taloushallinnon

NetBaron Aurinkopalvelu® on pilvipalveluna toimiva sovelluskokonaisuus, joka kattaa myynnin- ja toiminnanohjauksen sekä taloushallinnon samassa järjestelmässä. Kaikki yli 20 sovellusta keskustelevat saumattomasti keskenään ja näin tiedonkulku on tehokasta sekä reaaliaikaista. Automaation ansiosta järjestelmä toimii yhden kirjauksen periaatteella: kerran kirjattu tieto on aina myöhemmin tarkasteltavissa milloin ja missä vain, millä päätelaitteella tahansa.

NetBaron Aurinkopalvelussa® tieto liikkuu kaikkien sovellusten välillä reaaliajassa, olipa kyse ajopäiväkirjasta, varastonhallinnasta, työajanseurannasta tai palkanlaskennasta. Esimerkiksi asiakashallinta alkaa, kun asiakas täyttää kotisivuilla yhteydenottolomakkeen: hänen tietonsa siirtyvät lomakkeelta automaattisesti myynninohjaukseen ja sieltä ne saadaan tarvittaessa haettua suoraan mm. tarjouslaskentaan, tilaukselle, laskulle ja kirjanpitoon.

Automaatio vapauttaa aikaa muuhun työhön. Saat myös lisäaikaa levolle ja vapaa-ajalle. Yrittäjänkään ei tarvitse tehdä töitä vapaapäivinään, sillä NetBaron Aurinkopalvelu® tekee töitä puolestasi keräten tietoa ja antaen sen käyttöön niille, jotka sitä eniten työssään tarvitsevat.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella ja myyjämme ottaa sinuun yhteyttä kartoittaakseen miten voisimme auttaa tehostamaan juuri sinun liiketoimintaasi.

Ratkaisumme sinulle.

Lue myös miten saadaan tehdyt työtunnit helposti laskutukseen ja palkanmaksuun ja kuinka sähköinen ajopäiväkirja säästää rahaa yrittäjälle.

Varaa ilmainen tarvekartoitus joko etänä tai yrityksessäsi

 

NetBaron-aurinkopalvelu toiminnanohjausjärjestelmä