Tietosuojaseloste, Netbaron Solutions Oy

13/04/2017
1. Yleistä

Netbaron Solutions Oy (myöhemmin : ‘yritys’) kehittää ja ylläpitää Netbaron(R) -tuoteperhettä
(myöhemmin: ‘sovellus’).
Sovellus kerää vain tietoja jotka tarvitaan toimintojen toteuttamiseksi. Erillinen SaaS -sopimus
on oltava hyväksyttynä jotta sovellusta voi käyttää. Tietoja ei luovuteta yrityksen toimesta
suoramarkkinointiin eikä niitä myydä tai muutoin luovuteta ulkopuolisille.

2. Rekisterinpitäjä

Netbaron Solutions Oy
Yhteyshenkilö: Marko Ruusu
Sähköposti: tuki@netbaron.fi
Puhelinnumero: 029 000 9010

3. Sovellusperheen eri käyttötapamahdollisuudet.
3.1 Demo-versio

Sovellusta vastaavan demo-version käyttäminen on mahdollista kirjautumalla Demo-ympäristöön
johon on linkki www.netbaron.fi -kotisivulla.

 • kirjautuessa luodaan käyttäjätunnus ja sitä vastaava salasana toimitetaan ohjeistuksen perusteella.
  Privacy ohje www.netbaron.fi -palvelimella
 • koekäyttö on maksuton.
 • käyttäjätunnukset poistetaan ajoittain ylläpidon puolesta.
 • mobileversio ei käytä Demo-version tietoja
3.2 WWW-sovellus
 • Sovelluksen www-version käyttäminen on mahdollista vain SaaS -sopimuksen jälkeen.
 • Sovelluksen OEM -www-version käyttäminen on mahdollista vain tehdessä SaaS -sopimus
  OEM-palveluntarjoajan kanssa.
  3.3 Mobile (PlayStore, AppStore)
 • Mobile versioon kirjautuminen on mahdollista vain tunnistetiedoilla jotka saa SaaS -sopimuksen
  teon jälkeen.
 • Mobiiliversio tallentaa käyttäjän sijainnin vain jos käyttävän organisaation ylläpito on asettanut
  toiminnon päälle.
 • Mobiiliversio tallentaa käyttöajat tapahtumien kirjausten myötä.
 • Mobiiliversio ei käsittele laitteen omaa henkilörekisteriä (käytännössä siis ei sovellus ei käsittele
  puhelimen henkilön kontaktitietoja)
4. Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus
 • Henkilötietoja tallennetaan sovelluksen kirjautumistiedon ja käyttöoikeustiedon kirjaamisen
  yhteydessä.
 • Asiakasrekisteriin ja toimittajarekisteriin tallennetaan kontaktoinnissa tarvittavat tiedot.
 • Yritys käyttää henkilötietoja hallinnoinnin, asiakkaiden kontaktoinnin ja sovelluksen ylläpidon
  ja kehittämisen vuoksi.
  Privacy ohje www.netbaron.fi -palvelimella
 • Sovelluksella voi tallentaa käyttäjäorganisaation puolesta useita heidän omia yrityksen tietoja
  ja heidän asiakkan tietoja.
 • Mobiilisovelluksen asentaminen ei kerää käyttäjästä tietoja.
 • Sovelluksen sisällä tallennetaan erilaisten liiketoimintaprosessien mukaisia tietoja kuten
  asiakas-, potentiaalinen asiakas-, työntekijä- tietoja
 • www-sovellus kirjaa käyttäjän toimia (rekisteröinti, kirjautuminen järjestelmään, useita toimintoja)
  ja nämä ovat käyttävän organisaation ylläpitäjien nähtävillä olevia tietoja.
 • Mobiiliversio tallentaa käyttäjän sijainnin vain jos käyttävän organisaation ylläpito on asettanut
  toiminnon päälle.
 • Mobiiliversio tallentaa käyttöajat tapahtumien kirjausten myötä.
 • Mobiiliversio ei käsittele laitteen omaa henkilörekisteriä (käytännössä siis ei sovellus ei käsittele
  puhelimen henkilön kontaktitietoja)
5. Rekisterin ja henkilötietojen lisääminen
 • asiakkaat itse tallentavat perustiedot käyttöönoton yhteydessä
 • asiakkaat itse tallentavat oman henkilöstönsä tiedot ja käyttöasetukset, tarvittaessa kouluttajan
  avulla.
 • yritys tallentaa asiakkaista tarvittavia tietoja asiakkuuden hoitamisen takia.
6. Henkilötietojen eteenpäin luovutus
 • Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ellei lainsäädäntö pakota tähän poikkeuksellisessa tilanteessa
 • Henkilötiedot ja sovellukseen kirjautumistiedot on tallennettu EU:n sisälle.
7. Tietosuoja ja tietoturva
 • yritys kouluttaa omaa henkilökuntaansa tietosuojan ja -turvan tuntemisen ylläpitämiseksi.
  Privacy ohje www.netbaron.fi -palvelimella
8. Asiakkaan omien tietojen saanti
 • asiakkaalla on oikeus kysyä omat tietonsa asiakasrekisteristä tarkistettavaksi, muuttamiseksi
  ja poistamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa.
9. Pääsy rekisteriin
 • pääsy rekisteriin on yrityksen henkilöstöstä vain niillä jotka tarvitsevat pääsyn tehtävänsä
  mukaisesti.
  Viitteet:
 • Henkilötietolaki 22.4.1999/523