23/09/2015

Kello-Mobi APP

Tunnistaudu ja kirjaa tunnit kuluineen jo työkohteessa älylaitteella. Kirjaukset siirtyvät automaattisesti reaaliaikaisesti muiden NetBaron-sovellusten käyttöön mm. palkanlaskentaan, myyntilaskutukseen ja kirjanpitoon.

Tilaa testitunnukset

NetBaron Kello ja Kello Mobi app työnantajan ja työtekijän apuna

Kello-Baron ja Kello-MobiAPP tarjoavat oivat työkalut selvitä lain tuomista vaatimuksista:

  • Työnantaja voi vaivatta seurata enimmäistyöaikaa, jotta keskimääräinen 40 tuntia viikossa ei ylity.
  • Työntekijän on helppo leimata itsensä töihin ja seurata omaa työaikakertymäänsä.
  • Säännöllisen työajan ja lisätyötuntien lisäksi yli-, hätä- ja sunnuntaityötuntien sekä niistä suoritettujen
    korotusosien kirjaus onnistuu mutkattomasti.
  • Työaikakirjanpito valmistuu melkein itsestään ja on helppo säilyttää säädetyn ajan.
  • Tehdystä työstä maksetut korvaukset voi luotettavasti todentaa.

Työajan seuranta ja laskutus – helposti ja reaaliaikaisesti

Kello-Mobi APPilla työajan kirjaus, seuranta, hyväksyminen ja laskuttaminen on pitkälle automaisoitua. Kirjaukset siirtyvät saman tien mm. palkanlaskentaan, myyntilaskutukseen, kirjanpitoon ja muiden NetBaron- sovellusten käyttöön. Vastaavasti muiden sovellusten tiedot mm. tuoterekisterit ovat reaaliaikaisesti Kello-Baronin käytössä.

Täytä velvoitteet ja tehosta toimintaa

Työnantajan on ilmoitettava työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kello-Baronin avulla lain velvoitteet saadaan täytettyä mutta lisäksi se tarjoaa muitakin etuja.

Pääurakoitsija vastaa, että sekä omien työtekijöiden että alihankkijoiden työmaaraportointi hoidetaan määräysten mukaisesti. NetBaron helpottaa ilmoituksien toimittamista viranomaisille ja lisäksi tehostavat työmaan toimintaa monilla muillakin tavoin. Käytettävissä on aina reaaliaikaista tietoa.

Tutustu Kello Mobi Appin käyttöohjeisiin

Käyttöohjeet

Tutustu Kello Mobi Appin ominaisuuksiin videoina

Tunnistaudu NFC-sirukortilla – leimaa ja hyväksy missä ja milloin vain

Android-puhelimessa voit tunnistautua Kello-Baroniin NFC-sirukorttillasi. Voit leimata, seurata ja hyväksyä tunnit ja ylityöt missä ja milloin vain. Poissaolo- ja loma- aikoina järjestelmä tekee automaattisia kirjauksia, jolloin poissaolo ei kerrytä miinusliukumia. Leimaukseen voi käyttää kännykkää, tabletia tai tietokonetta.

Kirjaa, kohdista ja laskuta

Kello-Baronin avulla voi kirjata työajan lisäksi mm. työkalukorvaukset tai muut ko. työlle kohdistettavat kulut kuten liikkuvien työntekijöiden matkakulut.

Työaikakertymät ja muut kulut voi kohdistaa esim. kustannuspaikalle, asiakasnumerolle, projektille.

Kirjaukset automaattisesti muihin sovelluksiin

Kello-Baronin hyväksytyt kirjaukset siirtyvät automaattisesti ilman erillisiä lisäohjelmia tai -työtä suoraan mm. Palkka-Baroniin palkkalaskelmalle ja sieltä viranomaisilmoituksiin sekä myyntilaskulle kohdistuksen mukaan. Kello-Baronin kirjauksista muodostuu automaattisesti tosite kirjanpitoon.

Automaattisesti suoraan hyväksyntään, laskutukseen, palkanmaksuun, pankkiin, kirjanpitoon ja viranomaisilmoituksiin…

Reaaliaikaista, nopeaa, turvallista.