Tulorekisteri tulee – NetBaron® on valmis

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), Työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 mukaan tulevat mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuodelta 2018.

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Alla on kuvattu suositeltu tapa Tulorekisterin käyttöön. Tällöin yritysten tehtäväksi jää tilitoimiston valtuuttaminen. Yritykset voivat hoitaa tulorekisteri-ilmoittamisen myös itse, tällöin tilitoimistolle kannattaa myöntää vähintään katseluoikeus palkkatietoihin tulorekisterissä.

1. Hoida valtuutusasiat kuntoon palkanlaskijasi kanssa

Suositeltavinta on ilmoittaa tiedot tulorekisteriin suoraan NetBaron palkkajärjestelmästä teknistä rajapintaa pitkin. Jos yritys käyttää tietojen ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua, voi yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen tai yksityinen elinkeinonharjoittaja valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston ilmoittamaan tiedot puolestaan tulorekisteriin. Valtuutuksen voi tehdä 8.8.2018 lähtien joko palvelussa [Suomi.fi]-valtuudet tai [Katso]-palvelussa yritysmuodosta riippuen. Katso-palvelussa valtuutuksia tekevät organisaatiot, joilla ei ole kaupparekisterissä tai YTJ:ssä Y-tunnusta tai tietoa organisaation nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu
yritys.tunnistus.fi
Ohje valtuutuksen tekemiseksi: www.vero.fi

NetBaron palkanlaskentaan on tehty paljon muutoksia vuoden 2018 aikana, jotta tarvittavat päivitykset tuloveroilmoittamista varten saadaan palkkajärjestelmään ajoissa.

2. Tulorekisterin käyttöön tarvitaan sähköinen varmenne

Yritysten ja yhteisöjen tai valtuuttamansa toimijan, kuten palkanlaskijan, tehtävänä on hakea sähköistä varmennetta tulorekisterin käyttöä varten. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöön ottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 1.11.–14.12.2018 arkisin klo 9–15. Huom. Varmennetta ei ole mahdollista hakea ajalla 15.12.2018–1.1.2019 tulorekisterin käyttökatkosta johtuen.

Varmenteen noutamisen voi tehdä suoraan NetBaronista. Kun varmenne on saatu, lisätään se organisaatiokohtaisesti NetBaronin asetuksiin.

Katso video: Hakemus tulorekisterin rajapinnan käyttöönottamiseksi (kesto 3:10)

3. Ilmoita tulotiedot tulorekisteriin suoraan NetBaronista

1.1.2019 alkaen maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot ilmoitetaan viiden päivän kuluessa tulorekisteriin, josta tiedot välitetään suoraan eri toimijoille. Tulotietojen ilmoittaminen monelle eri viranomaiselle, eri aikoina ja eri ilmoittamismuodoissa jää pois – palkkatietojen ilmoittaminen automatisoituu ja nopeutuu merkittävästi. NetBaronin sähköinen väylä ilmoituksille aukeaa 3.1.2018.

Lisätietoja vero.fi/tulorekisteri

Ota käyttöön NetBaron® palkanlaskenta ja helppo tulorekisteri-ilmoittaminen.

Tulorekisteriä koskeva webinaari 5.12. klo 13

Tule seuraamaan mm. miten NetBaronissa voi noutaa varmenteet tulorekisteri-ilmoittamista varten.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu ma 3.12.18 klo 16 mennessä. Webinaari järjestetään Gotomeeting-esittelynä. Vahvistuksen ja tarkemmat ohjeet saat sähköpostitse ti 4.12.18. Tarvitset esittelyä varten tietokoneen ja internet yhteyden sekä kaiuttimet tai kuulokkeet (headset).