Tilinpäätöspaketti

15/04/2015

Tilinpäätöksen tasekirja ja -erittelymallit on toteutettu Taloushallintoliiton tilinpäätösmallin (osakeyhtiön esimerkki) pohjalta.

 

tilinpaatospaketti

Taloushallintoliiton mallin pohjalta tehdyt omat tasekirja ja -erittelyt voidaan tallentaa uudella nimellä ja muuttaa omaan yrityksen yhtiömuotoon. Nämä aktiivisessa tilassa olevat omat mallit siirtyvät automaattisesti seuraavalle uudelle luotavalle tilikaudelle tilinpäätösmallipohjiksi. Tämä helpottaa huomattavasti ylläpitotyötä, kun samoja muutoksia ei tarvitse tehdä vuosittain uudestaan.

Kaikki tiedot tilipäätösasiakirjoihin haetaan automaattisesti luotujen kaavamallien pohjalta. Oletuskaavat ovat muokattavissa kaavaeditorin avulla organisaatio- ja kaavakohtaisesti.

Tilinpäätöspaketti on asiakas- ja organisaatiokohtainen maksullinen lisäominaisuus. Tasekirja ja tase-erittelyominaisuudet ovat irrallisia kokonaisuuksia toisistaan, joten ne ovat erikseen ostettavissa organisaatiokohtaisesti. Tilinpäätöspaketista on myös saatavissa konserni- tai tilitoimistotyyppinen kertahinnoittelumalli. Tällä vaihtoehdolla voidaan kerralla hankkia tilinpäätöspaketti halutulle määrälle organisaatioita.

Tilinpäätösasiakirjojen sisältö ja muokkausmahdollisuudet
  • Toimintakertomus
  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Rahoituslaskelma
  • Liitetiedot
  • Luettelo käytetyistä kirjanpidonkirjoista
  • Tositelajit, käytetyt tililuettelo ja säilytystapa
  • Avoimet myynti- ja ostolaskuluettelot
  • Tilinpäätösmerkinnät ja allekirjoitukset
  • Tase-erittely kokonaisuudessaan