NetBaronin tehtävälista uudistuu – tärkeimmät tiedot hallitusti yhteen näkymään

Uudistettu tehtävälista.

NetBaronin tehtävälista uudistuu, ja tuo käyttäjille keskeisimmät organisaation tiedot hallitusti yhteen näkymään. Uudistus helpottaa kokonaisuuksien hallintaa mahdollistamalla henkilökohtaisen tehtävälistan laatimisen kaikista niistä organisaation käytössä olevien sovellusten tiedoista, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.

Tehtävälistat ovat NetBaron-sovelluksien näkymiä, joista käyttäjät voivat kootusti nähdä organisaation eri tietoja (kuten tulokset ja myyntilaskujen statukset) taulukoituna. Nykyinen tehtävälista on sovelluskohtainen, eikä siinä näkyviä tietoja voi itse valita.

Uudistuneen tehtävälistan tiedot ovat muokattavissa, ja kaikki hallinta tapahtuu yhdestä paikasta. Keskeisimmät ominaisuudet ovat:

  • Voidaan yhdistää organisaation käytössä olevien erillisten NetBaron-sovellusten tietoja, jolloin käyttäjä voi nähdä esimerkiksi Tilaus- ja Talous-Baronin tietoja samassa näkymässä.
  • Käyttäjä valitsee itselleen tärkeimmät näytettävät tiedot. Tehtävälistat ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjä voi valita myös näytettävien tietojen järjestyksen näkymässä.
  • Käyttäjä päättää, missä sovelluksessa luotu tehtävälista näytetään.
  • Tehtävälistoja voi luoda useita. Käyttäjä voi luoda jokaiselle käytössä olevalle sovellukselle erilaiset listat.
  • Tehtävälistat ovat helposti muokattavissa. Listaan valittuja tietoja voidaan muuttaa tarvittaessa.
  • Uusi tehtävälista on laajempi. Listaan voi valita aiempaa enemmän organisaation tietoja esimerkiksi kaavioina.

Kun uusi tehtävälista luodaan ja määrätään näkymään tietyssä sovelluksessa, se korvaa nykyisen tehtävälistan. Uudistunut tehtävälista tulee kaikkien asiakkaidemme käyttöön.

Uuteen tehtävälistaan voidaan koostaa tietoja useista sovelluksista.

Uudistus käyttöön vaiheittain

Uuden tehtävälistan kehitykset tulevat käyttäjillä käyttöön kevään 2020 aikana useassa vaiheessa. Jatkokehityksessä ominaisuudet paranevat entisestään ja mm. valmiiden mallien ja ulkoasun osalta tulee koko ajan uusia grafiikka-, kaavio-, ja mittarimalleja, jotka helpottavat käyttöönottoa merkittävästi. Tiedotamme uudistuksista myöhemmin kuvien ja videoiden avulla.