Milloin on oikea aika siirtyä sähköiseen taloushallintoon?

Yrityselämässä joustavuus ja nopeus ovat tärkeitä etuja yrityksen kilpailukyvylle. Sähköisen taloushallinnon ansiosta yritys pystyy tekemään päätöksiä aina ajankohtaisen tiedon pohjalta, mikä voi parantaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä.

Tunnistatko oman yrityksesi seuraavista tuntomerkeistä?

Moniko seuraavista väittämistä pitää paikkaansa sinun yrityksessäsi?

  • Laskut avataan käsin.
  • Laskut tulostetaan paperille.
  • Asioita tai tapahtumia kirjataan kahteen kertaan omiin järjestelmiin.
  • Kuukauden kirjanpito tulee useimmiten aina hieman myöhässä.
  • Laskujen hyväksyntäkierros kestää pitkään.
  • Ostolaskujen hyväksymiskierros kestää niin kauan, että laskut maksetaan myöhässä, jolloin laskun loppusummaan joudutaan lisäämään turhia viivästyskorkoja tai myöhästymismaksuja.

Jos tunnistat oman yrityksesi edes kahdesta yllä mainituista kohdista, voi sähköinen taloushallinto tuoda yrityksellesi merkittäviä ajan ja rahan säästöjä, sekä kaivattua toiminnan tehostumista.

Sähköinen taloushallinto tuo säästöjä kustannuksissa

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että yrityksen taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten laskutus, ostolaskujen vastaanotto, laskujen kierrätys ja hyväksyntä, laskujen maksu, kirjanpito ja viranomaisilmoitusten lähettäminen yms. hoidetaan sähköisesti. Sähköisen taloushallinnon tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samalla valmista kirjanpitoaineistoa ja siten vähentää kirjanpitoon kuluvan työn määrää.

Kun yrityksen taloushallinto hoidetaan alusta loppuun sähköisesti, moninkertaistuvat siitä saatavat hyödytkin. Automaation ansiosta työntekijöille jää enemmän aikaa tärkeämmille työtehtäville.

Tämänhetkinen talouselämä vaatii sitä, että yritykset kykenevät tekemään liiketoimintaansa koskevia päätöksiä hyvinkin nopealla aikataululla. Yritysten kilpailukyky usein määrittyykin sen pohjalta, kuinka tehokkaasti ja nopeasti yritys pystyy käsittelemään ja tulkitsemaan tietoa omasta toiminnastaan. Tästä syystä sähköisen taloushallinnon järjestelmä onkin yksi tärkeimmistä työkaluista.

Oikea kumppani minimoi muutosvaiheen riskit

Yrityksen taloushallintoasioiden hoitaminen on aina strateginen valinta ja totuttuihin toimintatapoihin liittyvät isot muutokset sisältävät aina omat riskinsä. Sähköiseen taloushallintajärjestelmään siirtymiseen liittyviä riskejä voidaan tehokkaasti rajata valmistautumalla huolella ja ottamalla prosessiin mukaan luotettava kumppani.

Siksipä meillä NetBaronilla saat asiakaskohtaista palvelua jopa koulutuksista lähtien. Koulutussuunnitelma tehdään aina asiakaskohtaisesti, sillä valitut sovellukset ja koulutettavien tehtävät vaikuttavat koulutuksen sisältöön. Hyvä koulutus varmistaa sujuvan ja miellyttävän käyttökokemuksen ja mimimoi muutosvaiheen riskejä.

Kiinnostaako sähköinen taloushallinto?

Laajasta sovellusvalikoimasta löydät varmasti tarvitsemasi sovellukset ja pystyt laajentamaan sovellusvalikoimaasi myöhemmin muuttuvien tarpeidesi mukaiseksi.

Ota yhteyttä myyntiimme:
myynti@netbaron.fi
Puh: 029 000 9015
yhteydenottolomake