03/03/2015

Moniyritys

Moniyritys – monikäyttöliittymä turvalliseen operointiin

Moniyrityssovelluksen kautta voidaan hallita helposti muita yrityksiä tai organisaatiota pääorganisaation kautta.

Pääorganisaatio voi olla mm. varasto, hotelli, tilitoimisto, useampi tilitoimisto (verkosto), yhteistyöyritykset tai konserniyrityksen emoyhtiö, jonka käyttäjän tai käyttäjien on päästävä helposti alaorganisaation tietoihin ja esim. tuotteiden varastosaldoihin, taloushallinnon ja kirjanpidon tapahtumiin sekä hoitamaan maksuliikennettä pankkiyhteyden kautta.

Pääorganisaation käyttäjälle voidaan antaa halutut pääsyoikeudet alaorganisaation sovelluksiin ja tietoihin käyttäjätunnuskohtaisesti. Pääorganisaation ja alaorganisaation kytkentä tehdään aina turvallisesti avainvaihtoperiaatteella, jolla varmistetaan pääsyoikeus luotettavasti.

Tilaa testitunnukset