27/09/2017

Jyväskylän Aikuisopisto

 Perusasiat ohjelmistosta oppii päivässä. Isompi oppimiskynnys opiskelijoilla on ollut hahmottaa mitä tietoja rahtikirjoille oikeasti tarvitaan.

 

Toimiala

Koulutus


Jyväskylän Aikuisopisto, tuttavallisemmin JAO, tarjoaa ammatillista koulutusta Keski-Suomen alueella. Koulutuskuntayhtymään kuuluu myös Jämsän aikuisopisto ja oppilaitoksessa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa, osa lyhyempiä ja osa pidempiä koulutusjaksoja.

JAO:n logistiikka-alan opetuksessa otettiin NetBaron sovellukset opetuskäyttöön syksyllä 2016. Valinnassa tärkeimpiä kriteerejä olivat opetukseen soveltuvien sovellusten lisäksi laitteisto- ja paikkariippumattomuus. – Aiempi ohjelmisto oli ollut työasemakohtainen ja NetBaronin käyttöönotossa erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvinnut tehdä, kertoo JAO logistiikkapuolella kymmenen vuotta opetustyötä tehnyt Jari Vanhala. NetBaron mahdollistaa sovellusten käytön vaikka kotoa käsin, mutta opiskelussa sosiaalinen puoli on kuitenkin koettu oppimistilanteissa tärkeäksi ja sovelluksia käytetään pääasiassa koululla erilaisissa oppimistilanteissa.

Ohjelmiston käyttöönotto sujui alkukoulutusten lomassa nopeasti. Myös opiskelijat ovat ottaneet ohjelmiston hyvin vastaan. – NetBaron-ohjelmiston avulla voimme harjoitella koko tilaus-toimitusketjua, eli tavaroiden vastaanottoa ja kirjaamista, rahtikirjojen tulostamista, tavaroiden hyllytystä varastojärjestelmän mukaisille paikoille ja tavaroiden lähettämistä. Kun ohjelmisto on tällä tavalla selainpohjainen, voimme paremmin hyödyntää sitä käytännön harjoituksissa. Kone on saatu mukaan varastotilaan ja tehty siellä keräilyä varastossa oikeasti olevilla tavaroilla. Edellistä ohjelmistoa emme pystyneet tällä tavoin hyödyntämään, nyt yhtäaikaisesti eri tiloissa voi olla eri käyttäjiä. Tällä tavalla jo opiskeluaikana oppilaille konkretisoituu mitä varaston käyttö on työelämässä.

– Perusasiat ohjelmistosta oppii päivässä. Isompi oppimiskynnys opiskelijoilla on ollut hahmottaa mitä tietoja rahtikirjoille oikeasti tarvitaan, kertoilee Jari.

Hänen mielestään ohjelmisto on myös toimintavarma:
– En muista että ohjelma olisi kaatunut milloinkaan.

Varastoala kehittyy myös digitaalisten mahdollisuuksien myötä nyt nopeasti. Valtaosa JAO:n opiskelijoista työllistyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Keski-Suomen alueella. Pienissä logistiikka-alan yrityksissä ohjelmistolta vaaditaan keveyttä ja helppokäyttöisyyttä.