Mittava palvelinuudistus urakka valmistui

Kuva: Ian Schneider, Unsplash.

Viime vuoden alussa NetBaronilla polkaistiin käyntiin laajamittainen palvelinuudistus, jota on toteutettu pikkuhiljaa pitkin vuotta. Osa uudistustoimenpiteistä oli laitteiston elinkaaren mukaista uudistustyötä, jota täytyy tehdä säännöllisin väliajoin, osa toimenpiteistä tähtäsi selkeästi entistä parempaan tietoturvaan sekä sovellusten optimaalisen käytön varmistamiseen. Samalla mahdollistettiin palvelujen katkoton siirto useita huoltotoimintoja varten.

Taustalla asiakastoiveet

Uudistusten tärkein tavoite oli vastata käyttäjämäärien nopeaan kasvuun, mikä myös näkyy nykyisille käyttäjille sovellusten nopeutumisena entisestään. Tavoitteena oli myös, että hetkelliset palvelinkuormitustilanteet massiivisten raporttien ajojen yhteydessä eivät näy millään tavalla muille käyttäjille. Palvelinten nopea toiminta ja kattava tietoturva on meille kunnia-asia.

Teini-ikäinen uudisti kasvonsa

NetBaron täytti viime vuonna 15 vuotta, mikä on pilvipalveluohjelmistolle kunnioitettava ikä. Teini-ikään ehtineen ohjelmiston käyttöliittymän ”kasvojenkohotus” oli toivottu muutos ja viime vuosien uudistusten näkyvin osuus. Käyttöliittymäuudistus on mahdollistanut monipuolisemmat toiminnot ja ominaisuuksien sijoittelun järkevämmin.
Erilaisia tiedon siirtely- ja muokkausmahdollisuuksia on lisätty ja lisätään edelleen. Käyttöliittymää on kehuttu selkeäksi vaikka toimintoja on paljon.

Aina uudistuva

Kuluvan vuoden aikana parannustoimenpiteet jatkuvat www-palvelinten ja sovellusalustan uudistavilla parannuksilla. Säännöllisesti kokoontuva palvelintyöryhmä pitää huolen jatkossakin palvelinten rutiini huoltotehtävistä ja tutkailee aktiivisesti alan uudistuksia. Tavoitteena on nopeuttaa sovellusten toimintaa ja edelleen parantaa tietoturvaa.

Muutokset koodipuolella ja tietokannoissa mahdollistavat monipuolisemmat käyttötoiminnot. Tuotekehityksen kulisseissa tapahtuu jatkossakin paljon sellaisia uudistustoimenpiteitä, jotka eivät välttämättä suoraan näy käyttäjille, mutta jotka parantavat sovellusten käytettävyyttä.