03/03/2015

Sovellukset

Suositellut perussovellukset
Palkka-Baron »

palkanlaskenta ja -maksu, viranomaisilmoitukset

Kello-Baron »

työajan seuranta ja laskutettavien tuntien laskuttaminen

MobiKello »

kirjaa työtunnit muine kuluineen jo työkohteessa älypuhelimella tai tabletilla

Matka-Baron »

ajopäiväkirja ja matkalaskut

Mukana tulevat mm. rekisterit, tuonti- ja vientityökalut sekä editorit
  • Sovelluskohtaiset asetukset
  • Asiakasrekisteri
  • Tuoterekisteri, tuotteen monitasorakenteella
  • Tulostuspohjien ja raporttien kopiointi- ja muokkaustyökalut
  • CSV-TXT-tiedostomuotoisten asiakas-ja tuoterekisterien tuonti ja vienti MS-Exceliin
  • Kaikki rekisterit, tulostuspohjat ja raportit ovat käyttäjien yhteiskäytössä