Sovellukset

03/03/2015
Suositellut perussovellukset
Viesti-Baron »

yritys- ja tietokantakohtainen viestintä

Kontakti-Baron »

mm. postituksen tilamerkintä ja osoitetarratulostus

Kalenteri-Baron »

kalenteri merkintöjä ja muistutuksia

Palaute-Baron »

yhteydenotot verkkosivuilta suoraan mm. CRM-myynninohjausjärjestelmään

Arkisto-Baron »

kirjanpidonlautakunnan 2011 suositusten mukainen

Mukana tulevat mm. rekisterit, tuonti- ja vientityökalut sekä editorit
 • Sovelluskohtaiset asetukset
 • Asiakasrekisteri
 • Tuoterekisteri, tuotteen monitasorakenteella
 • Tulostuspohjien ja raporttien kopiointi- ja muokkaustyökalut
 • CSV- ja TXT-tiedostomuotoisten asiakas- ja tuoterekisterien tuonti ja vienti MS Exceliin
 • Kaikki rekisterit, tulostuspohjat ja raportit ovat käyttäjien yhteiskäytössä
Laajennukset ja lisäykset
Integrointi ja rajapinnat »

Mahdollisuus yhdistää ja integroida automaattisesti muihin ohjelmistoihin mm.

 • WS-asiakasrekisteri
 • WS-myyntilaskutus
 • WS-ostolaskut
 • WS-myyntitilaus
 • WS-ostotilaus
 • WS-kalenteri
 • WS-palaute
 • WS-tuoterekisteri
 • Kuljetusliikkeet: Unifaun-integraatio